Keemilised näitajad

Vee karedus

0,05

mg-ekv/l

Elektrijuhtivus

598

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1,0

NHÜ

pH

8,0

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

0,03

piirnorm 0.5 mg/l