Aktsiaseltsi ühinemislepingu sõlmimise teade

Aktsiaselts teatab ühinemislepingu sõlmimisest. Ühinemisleping on sõlmitud Aktsiaselts Keila Vesi (registrikood 10221854) ja Osaühing Varahooldus (registrikood: 11040474), asukoht: Ehitajate tee 7, Keila, Harjumaa vahel. Ühinemisleping on sõlmitud 03.07.2018 Keila Linnavolikogu 26.06.2018 otsus nr 21 alusel.
Ühinemislepingu ja teiste dokumentidega on võimalik tutvuda aadressil Ehitajate tee 7, Keila, Harjumaa, aktsiaselts Keila Vesi.

Aktsiaselts Keila Vesi
Keila linn, Harju maakond, Ehitajate tee 7
Telefon: +372 51944140

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l