EESTI VEE-ETTEVÕTETE LIIDU SOOVITUSED KÜLMAKRAADIDEKS!

Kätte on jõudnud aeg, mil majapidamistes tuleb veesüsteemid üle vaadata ja seada valmis saabuvateks külmakraadideks!

Veesüsteemide kontrollimisel pea meeles, et torustik vajab soojutust kütmata keldris ning vundamendist läbiminekul. Ära unusta ka koridoris asuvate vee- ja kanalisatsioonitorude soojustamist.

Eesti Vee-ettevõtete Liit on koondanud soovitused, mida majapidamistes tuleks järgida, vältimaks veesüsteemide külmakahjustusi:

  • Hoones, mida igapäevaselt ei köeta, tuleb vee liikumine hoonesse peatada (sulgeda maakraan või pump kaevus); tühjendada torustik, veeboiler, WC-poti loputuskast ja äravool, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed.
  • Kasutuses olevates hoonetes vaata üle kogu veevärk veendumaks, et liigne külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib enim olla mõjutatud välistemperatuurist.
  • Selgita välja, milline on sobilik isolatsioonimaterjal. Vana kasukas ja kaltsud ei anna piisavat kaitset. Torude hea külmakindluse tagab õigesti valitud isolatsioon. Küsi nõu ehituskaupade kauplusest või santehnikult.
  • Arvesta ka niiskuse ja tõmbetuulega. Niiskus vähendab soojapidavust ja tõmbetuul kiirendab külmumist. Seepärast vaata üle keldrite aknad ja uksed ning vajadusel tihenda soojakindlamaks.
  • Veearvesti töökindluse tagamiseks kaitse seda külma eest. Veearvestit ümbritsev temperatuur ei tohi langeda alla kahe soojakraadi.
  • Lühiajaliseks abinõuks, kui torustikus olev vesi hakkab külmuma, on veekraani nirisema jätmine. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.
  • Kui siiski juhtub, et veetorustik külmub ära, siis esmalt tee kindlaks koht, kust on külm torustikule ligi pääsenud. Kasuta üles sulatamiseks ohutuid vahendeid ja varu aega, sest soojendada tuleb aeglaselt, et vältida torustike kahjustusi (sobiv vahend on nt soojapuhur).
  • Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks torutöid teostavate ettevõtete poole.

 

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l