Alates 01.08.2016 ei võeta AS Tallinna Vesi purglates vastu Keila linnast pärinevat olmereovett

Keila linnas asuvatele kinnistutele korraldab olmereovee purgimisteenuse osutamist AS Keila Vesi, teenuse tellimiseks palume helistada tel 678 0927 või saata e-kiri keilavesi@keilavesi.ee

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l