Näitude teatamine

Hea Klient!

Palun fikseerige veearvesti näit jooksva kuu viimasel päeval ja edastage meile 3 päeva jooksul

Keemilised näitajad

Vee karedus

0,05

mg-ekv/l

Elektrijuhtivus

491

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1,0

NHÜ

pH

7,7

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

0,05

piirnorm 0.5 mg/l