Näitude teatamine

Hea Klient!

Palun fikseerige veearvesti näit jooksva kuu viimasel päeval ja edastage meile 3 päeva jooksul

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

548

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

1,3

NHÜ

pH

8,0

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

3

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l