Näitude teatamine

Hea Klient!

Palun fikseerige veearvesti näit jooksva kuu viimasel päeval ja edastage meile 3 päeva jooksul

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

590

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<0,5

NHÜ

pH

7,9

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<5

mg/l Pt

Ammoonium

0,01

piirnorm 0.5 mg/l