Varustame Keila linna puhta joogiveega

Lisaks pakume ka kinnisvarakeskkonna korrashoiu teenuseid, paigaldame ja hooldame liiklusmärke ning tänavavalgustust.

OLULISED KONTAKTID:

Aadress: Ehitajate tee 7, Keila 76606

Klientide vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel

Klienditoe spetsialistE–R  08–16Tel66 17222

E-post: info@keilavesi.ee

Pakume kinnisvarakeskkonna korrashoiu teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

Lisaks paigaldame ja hooldame liiklusmärke ning tänavavalgustust.

 

 

TEENUSTE HINNAKIRI

 

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l

 

HEA KLIENT!

 

Keila Vesi rekonstrueerib linna peaveetrassi ning seoses sellega
lülitatakse välja veetöötlusjaam öösel 23.02.2024 kell 01.00 - 04.00.
Linna veevarustust ei katkestata. Vesi suunatakse linna veetrassi varupuurkaevust.
Seoses sellega võib ajutiselt esineda veesurve kõikumist ning vesi võib sisaldada nn õhumulle.
Pärast katkestust võib esineda veehägusus. Hägune vesi ei ole tervisele ohtlik.
AS Keila Vee poolt linnatrassi suunatavat joogivett kontrollitakse regulaarselt vastavalt kehtivatele nõuetele.
Erinevates piirkondades võetud veeproovide tulemused on nähtavad kodulehel "ANALÜÜSID"

Rekonstrueerimistööd kestavad orienteeruvalt veebruari kuu lõpuni.

Vabandame veekvaliteedi häirete pärast!

AS KEILA VESI