Varustame Keila linna puhta joogiveega

Lisaks pakume ka kinnisvarakeskkonna korrashoiu teenuseid, paigaldame ja hooldame liiklusmärke ning tänavavalgustust.

OLULISED KONTAKTID:

Aadress: Ehitajate tee 7, Keila 76606

Klientide vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel

Klienditoe spetsialistE–R  08–16Tel66 17222

E-post: info@keilavesi.ee

Pakume kinnisvarakeskkonna korrashoiu teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

Lisaks paigaldame ja hooldame liiklusmärke ning tänavavalgustust.

 

 

TEENUSTE HINNAKIRI

 

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

532

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,8

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l

 

HEA KLIENT!

 

AS Keila Vesi tuginedes Konkurentsiameti otsusele 31.01.2023 nr 9-3/2023-005 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni

seaduse § 14 lõikele 1 kehtestab alates 06.03.2023 uued veeteenuse hinnad alljärgnevalt:

  • tasu võetud vee eest 1,24 €/m3
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,79 €/m3
  • tasu reovee puhastamise eest Strantum OÜ-le 0,98€/m3
  • tasu reovee ärajuhtimise eest Lahevesi AS-le 0,58 €/m3
  • tasu reovee puhastamise eest Lahevesi AS-le 0,98€/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Ülaltoodud tasud reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kehtivad AS KeilaVesi klientidele, kelle poolt ühiskanalisatsiooni

juhitava reovee kontsentratsioon ei ületa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas osundatud piirväärtuseid.

Seoses veeteenuse hinna muutmisega AS Keila Vesi palub kõigil teenuse tarbijatel teatada veenäidud seisuga 05.03.2023.a

hiljemalt 10. märtsiks 2023. Pärast 10.03.2023.a esitatud tarbimise näidud arveldatakse uue tariifi alusel.