Kinnisvara korrashoid

Pakume kinnisvarakeskkonna korrashoiuteenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele

 

Hinnakiri

Heakorrateenused:

  • Mehhaniseeritud lumetõrje (AVANT- sahk, kopp) – 50 EUR/tund *
  • Muru niitmine/trimmerdamine – 35 EUR/tund *
  • Muud heakorratööd – Küsi hinnapakkumust info@keilavesi.ee

Remonttööd:

  • Santehnilised tööd (hetkel ei teosta)35 EUR/tund *
  • Soojusvaheti keemiline pesu – 210 EUR/kord *

Muud teenused:

  • Tööd korvtõstukiga – 50 EUR/tund *
  • Abitööd/transporditööd – 35 EUR/tund *

       * Hindadele lisandub käibemaks
– Väljaspool Keila linna lisandub kilomeetritasu 0,45 eur/km

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l