Kinnisvara korrashoid

Pakume kinnisvarakeskkonna korrashoiuteenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele

 

Hinnakiri

Heakorrateenused:

  • Mehhaniseeritud lumekoristus (kopp, sahk) – 33 EUR/tund
  • Muru niitmine/trimmerdamine – 28 EUR/tund
  • Muud heakorratööd – Küsi hinnapakkumust info@keilavesi.ee

Remonttööd:

  • Santehnilised tööd – 25 EUR/tund
  • Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine – 30 EUR/tund
  • Soojusvaheti keemiline pesu – 210 EUR/kord

Muud teenused:

  • Tööd korvtõstukiga – 30 EUR/tund
  • Abitööd/transporditööd – 25 EUR/tund
  • Pakume raamatupidamisteenust korteriühistutele. Küsi hinnapakkumust info@keilavesi.ee

– Hindadele lisandub käibemaks
– Väljaspool Keila linna lisandub kilomeetritasu 0,45 eur/km

Keemilised näitajad

Vee karedus

0,05

mg-ekv/l

Elektrijuhtivus

491

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1,0

NHÜ

pH

7,7

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

0,05

piirnorm 0.5 mg/l