Keemilised näitajad

Kloriid

109

piirnorm 250 mg/l

Raud

15

piirnorm 200 μg/l

Värvus

<2

mg/l Pt

pH

7,7

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Hägusus

<1,0

NHÜ

Ammoonium

0,05

piirnorm 0.5 mg/l

Elektrijuhtivus

491

piirnorm 2500 μS/cm

Vee karedus

0,05

mg-ekv/l

Keemilised näitajad

Vee karedus

0,05

mg-ekv/l

Elektrijuhtivus

491

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1,0

NHÜ

pH

7,7

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

0,05

piirnorm 0.5 mg/l