Alates 05.06.2018 on võimalik KIK kaudu taotleda toetust ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks

Alates 05.06.2018 on võimalik KIK kaudu taotleda toetust ühisveevärgi ja –kanal. liitumiseks

Alates 05.06.2018 on võimalik Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu taotleda toetust ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks.

Kes saavad toetust?

Toetust saavad taotleda piirkondade elanikud, kelle kinnistu asub reoveekogumisalal reostuskoormusega üle 2000 ie.

Kas Teie kinnistu jääb toetusalasse või mitte saate kontrollida läbi aadressiotsingu taotlemise lehel.

Kui suur on toetus?

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot ja taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Keskmised toetuse summad jäävad vahemikku 2000 – 2500 eurot.

Kuidas taotleda?

Täpsemat infot taotlemise kohta leiate siit.

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l