Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

  Kinnistu, millele liitumist taotletakse:

  Kinnistule planeeritava(te) veetarbija(te) iseloomustus:

  Ehitamine ja liitumine:

  Lisad:

  1. Omandit tõendav dokument2. Kinnistu plaan olemasolevate hoonete ja tehnovõrkudega ning kavandatavad hooned ja nende eeldatav paiknemine M1:5003. Volikiri (kaasomandi korral)

  * tärniga märgitud väljad on kohustuslikud

   

  Keemilised näitajad

  Elektrijuhtivus

  524

  piirnorm 2500 μS/cm

  Hägusus

  <1

  NHÜ

  pH

  7,5

  piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

  Värvus

  <2

  mg/l Pt

  Ammoonium

  <0,05

  piirnorm 0.5 mg/l