Avaldus teenuselepingu sõlmimiseks

1. Kinnistu aadress

2. Kinnistu omanik

3. Volitatud isik (vajadusel)

4. Veearvesti algnäit

5. Lepingulised teenused

Veevarustus*
Kanal*

6. Arved palun saata

Meetod*

Lisan avaldusele järgmised dokumendid (valikuline):

Leping palun saata

* tärniga märgitud väljad on kohustuslikud

või lae alla paberkandjale printimiseks:

avaldus_teenuslepingu_slmimiseks

Lae alla

Keemilised näitajad

Vee karedus

0,05

mg-ekv/l

Elektrijuhtivus

491

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1,0

NHÜ

pH

7,7

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

0,05

piirnorm 0.5 mg/l