Avaldus teenuselepingu lõpetamiseks

Palun lõpetada minule kuuluva kinnistu veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuse osutamise leping asukohaga

Veearvesti lõppnäit

Lepingu lõppemisel palun

Sulgeda vesi peakraanist*
Eemaldada veearvesti*

Taotleja andmed

Kinnistu uute omanike kontaktandmed

* tärniga märgitud väljad on kohustuslikud

või lae alla paberkandjale printimiseks:

avaldus_teenuslepingu_lpetamiseks

Lae alla

Keemilised näitajad

Vee karedus

0,05

mg-ekv/l

Elektrijuhtivus

491

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1,0

NHÜ

pH

7,7

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

0,05

piirnorm 0.5 mg/l