Avaldus teenuselepingu lõpetamiseks

Palun lõpetada minule kuuluva kinnistu veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuse osutamise leping asukohaga

Veearvesti lõppnäit

Lepingu lõppemisel palun

Sulgeda vesi peakraanist*
Eemaldada veearvesti*

Taotleja andmed

Kinnistu uute omanike kontaktandmed

* tärniga märgitud väljad on kohustuslikud

või lae alla paberkandjale printimiseks:

avaldus_teenuslepingu_lpetamiseks

Lae alla

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

601

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,9

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

3

mg/l Pt

Ammoonium

0,01

piirnorm 0.5 mg/l