Teade veekatkestusest

Veetorustiku remondi tõttu katkestatakse veevarustus kolmapäeval, 17.07.2019, kell 08.30–17.00 kinnistutele
Põhja 12, 14, 16, 18, 20, 27, 29, 31, 33 ja 35.

Vabandage ebamugavuste pärast.

Keemilised näitajad

Vee karedus

0,05

mg-ekv/l

Elektrijuhtivus

491

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1,0

NHÜ

pH

7,7

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

0,05

piirnorm 0.5 mg/l