TEADE VEEKATKESTUSEST 26.08.2019

Veetorustiku rekonstrueerimise tõttu katkestatakse veevarustus esmaspäeval, 26.08.2019 kell 10.00–16.00 kinnistutele Põhja tn 8a/1, 15 ja 17.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Keemilised näitajad

Vee karedus

0,05

mg-ekv/l

Elektrijuhtivus

491

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1,0

NHÜ

pH

7,7

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

0,05

piirnorm 0.5 mg/l