Teade veekatkestusest

Veetorustiku remondi tõttu katkestatakse veevarustus kolmapäeval, 10.07.2019, kell 09.00–16.30 kinnistutele: Põhja 10a; Põhja 10b; Põhja 12a.

Võimalik vee kvaliteedi häire. Vabandame ebamugavuste pärast.

 

Keemilised näitajad

Vee karedus

0,05

mg-ekv/l

Elektrijuhtivus

491

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1,0

NHÜ

pH

7,7

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

0,05

piirnorm 0.5 mg/l