Teade avariikaevetöödest Pargi tn.

TEADE
Teostame avariikaevetöid veetorustiku remondiks Pargi tn 27 kinnistul reedel, 22.märtsil, vahemikus 9.00 kuni 17.00.
Avariikaevetöö läbiviimise ajaks suletakse liikluseks Pargi tn lõigus Kruusa tn kuni Männiku tn ning katkestatakse veevarustus kinnistutele
Männiku tn 29;
Pargi tn 4; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 19; 19a; 20; 21; 23; 22; 24; 24a; 24b; 25; 27; 29;
Tamme tn 14

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

548

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

1,3

NHÜ

pH

8,0

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

3

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l